满江南(用吴渊吴潜二公韵)原文,翻译,赏析_拼音版_作者王淮 

满江南(用吴渊吴潜二公韵)

作者:王淮 朝代:宋代
满江南(用吴渊吴潜二公韵)原文
踏遍江南,予岂为、解衣推食。谩赢得、烟波短棹,月楼长笛。看剑功名心已死,积薪涕泪今谁滴。想中原、一望一伤情,英雄客。
形势地,远如昔。谈笑里,封侯觅。岂有于前代,无于今日。龙豹莫藏韬略手,犬羊快扫腥膻迹。看诸公、事业卜枭卢,何荣掷。
莺啼序
离骚困吟梦醒,访台城旧路。问流水、东入沧溟,还解流转西否。鸟衣梦、浪传故国,晴烟冉冉宫墙树。念吟魂凄断,待随燕子来去。
回首十年,阑锦花场,趁吟云赋雨。可曾对、宝瑟知音,高轩为谁轻驻。倚东风、愁长笑短,水云深、春江日暮。伴羁怀,唯有征衫,贮寒半缕。
高情谩赋。蕙带兰襟,蛾眉古来相妒。英雄到、江南易老,后来谁更,风景伤心,泪沾樽俎。登山宴水,横江酹酒,倾将慷慨酬形势,付兴亡、一笑翻歌舞。独醒难继山公,上马旌旗动,又还惊起鸥鹭。
危亭恨极,落尽寒香,怕道断肠句。有多少、行星翠点,春浅寒深,孕粉藏香,蝶清蜂瘦。因孤彩笔芳笺,拟待倩取游丝,紧却离绪。旋□□、写入呜弦柱。曲高调古。更人何在,谁比和、此幽素。
满江南(用吴渊吴潜二公韵)拼音解读
tà biàn jiāng nán ,yǔ qǐ wéi 、jiě yī tuī shí 。màn yíng dé 、yān bō duǎn zhào ,yuè lóu zhǎng dí 。kàn jiàn gōng míng xīn yǐ sǐ ,jī xīn tì lèi jīn shuí dī 。xiǎng zhōng yuán 、yī wàng yī shāng qíng ,yīng xióng kè 。
xíng shì dì ,yuǎn rú xī 。tán xiào lǐ ,fēng hóu mì 。qǐ yǒu yú qián dài ,wú yú jīn rì 。lóng bào mò cáng tāo luè shǒu ,quǎn yáng kuài sǎo xīng shān jì 。kàn zhū gōng 、shì yè bo xiāo lú ,hé róng zhì 。
yīng tí xù
lí sāo kùn yín mèng xǐng ,fǎng tái chéng jiù lù 。wèn liú shuǐ 、dōng rù cāng míng ,hái jiě liú zhuǎn xī fǒu 。niǎo yī mèng 、làng chuán gù guó ,qíng yān rǎn rǎn gōng qiáng shù 。niàn yín hún qī duàn ,dài suí yàn zǐ lái qù 。
huí shǒu shí nián ,lán jǐn huā chǎng ,chèn yín yún fù yǔ 。kě céng duì 、bǎo sè zhī yīn ,gāo xuān wéi shuí qīng zhù 。yǐ dōng fēng 、chóu zhǎng xiào duǎn ,shuǐ yún shēn 、chūn jiāng rì mù 。bàn jī huái ,wéi yǒu zhēng shān ,zhù hán bàn lǚ 。
gāo qíng màn fù 。huì dài lán jīn ,é méi gǔ lái xiàng dù 。yīng xióng dào 、jiāng nán yì lǎo ,hòu lái shuí gèng ,fēng jǐng shāng xīn ,lèi zhān zūn zǔ 。dēng shān yàn shuǐ ,héng jiāng lèi jiǔ ,qīng jiāng kāng kǎi chóu xíng shì ,fù xìng wáng 、yī xiào fān gē wǔ 。dú xǐng nán jì shān gōng ,shàng mǎ jīng qí dòng ,yòu hái jīng qǐ ōu lù 。
wēi tíng hèn jí ,luò jìn hán xiāng ,pà dào duàn cháng jù 。yǒu duō shǎo 、háng xīng cuì diǎn ,chūn qiǎn hán shēn ,yùn fěn cáng xiāng ,dié qīng fēng shòu 。yīn gū cǎi bǐ fāng jiān ,nǐ dài qiàn qǔ yóu sī ,jǐn què lí xù 。xuán □□、xiě rù wū xián zhù 。qǔ gāo diào gǔ 。gèng rén hé zài ,shuí bǐ hé 、cǐ yōu sù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

满江南(用吴渊吴潜二公韵)原文,满江南(用吴渊吴潜二公韵)翻译,满江南(用吴渊吴潜二公韵)赏析,满江南(用吴渊吴潜二公韵)阅读答案,出自王淮的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。中学生古文诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.hc1860.com/shi/58194.html

诗词类别

王淮的诗词

古文典籍目录

热门名句

热门成语