【双调】蟾宫曲 自乐原文,翻译,赏析_拼音版_作者孙周卿 

【双调】蟾宫曲 自乐

作者:孙周卿 朝代:元代
【双调】蟾宫曲 自乐原文
想天公自有安排,展放愁眉,开着吟怀。款系红牙,低歌玉树,烂醉金钗。
花谢了逢春又开,燕归时到社重来。兰芷庭阶,花月楼台,许大乾坤,由我诙谐。
草团标正对山凹,山竹炊粳,山水煎茶。山芋山薯,山葱山韭,山果山花。山溜
响冰敲月牙,扫山云惊散林鸦。山色元佳,山景堪夸,山外晴霞,山下人家。 渔父
  浪花中一叶扁舟,到处行窝,天也难留。去岁兰江,今年湘浦,后日巴丘。
青{艹弱}笠白渡口,绿蓑衣红蓼滩头。不解闲愁,自号无忧,两岸芦花,一觉
<鼻勾><鼻勾>。 题琵琶亭
  到浔阳夜泊星槎,送客江头,忽听琵琶。下马维舟,回灯借问,何处人家?
妾本是京师馆娃,嫁商人沦落天涯。再转龙牙,细拨轻爬,声裂檀槽,月满芦花。
见乐天细问根芽,襟搭鲛绡,玉笋笼纱。家住长安,十三学乐,髻绾双鸦。今老
却朝云暮霞,再休题秋月春花。自叹咱家,两鬓霜华,有锦难缠,泪湿琵琶。 寄友人
  忆湘南冷落鸥盟,木落庭皋,满院秋声。夜月关河,西风天地,自笑浮生。
归兴动江神敛容,客情多山鬼知名。月殿龙庭,云路鹏程,独跨天风,直上瑶京。 题恨
  到春来郁闷恹恹,昼夜相兼,粉黛慵拈。尘满妆奁,香消宝靥,翠淡眉尖。
封泪锦丝丝恨添,唾窗绒缕缕情粘。翠幕朱帘,玉管牙签,绿惨红タ。燕妒莺嫌。 寿友人七月七日
  喜年年玉井莲开,开上人间,月地云街。臂络珠璎,头缠红锦,袖拂芳埃。
云子酒香浮玉台,雪儿歌韵绕金钗。开桂多栽,五福齐来,禄享千种,位列三台。
【双调】蟾宫曲 自乐拼音解读
xiǎng tiān gōng zì yǒu ān pái ,zhǎn fàng chóu méi ,kāi zhe yín huái 。kuǎn xì hóng yá ,dī gē yù shù ,làn zuì jīn chāi 。
huā xiè le féng chūn yòu kāi ,yàn guī shí dào shè zhòng lái 。lán zhǐ tíng jiē ,huā yuè lóu tái ,xǔ dà qián kūn ,yóu wǒ huī xié 。
cǎo tuán biāo zhèng duì shān āo ,shān zhú chuī jīng ,shān shuǐ jiān chá 。shān yù shān shǔ ,shān cōng shān jiǔ ,shān guǒ shān huā 。shān liū
xiǎng bīng qiāo yuè yá ,sǎo shān yún jīng sàn lín yā 。shān sè yuán jiā ,shān jǐng kān kuā ,shān wài qíng xiá ,shān xià rén jiā 。 yú fù
  làng huā zhōng yī yè biǎn zhōu ,dào chù háng wō ,tiān yě nán liú 。qù suì lán jiāng ,jīn nián xiāng pǔ ,hòu rì bā qiū 。
qīng {cǎo ruò }lì bái dù kǒu ,lǜ suō yī hóng liǎo tān tóu 。bú jiě xián chóu ,zì hào wú yōu ,liǎng àn lú huā ,yī jiào
<bí gōu ><bí gōu >。 tí pí pá tíng
  dào xún yáng yè bó xīng chá ,sòng kè jiāng tóu ,hū tīng pí pá 。xià mǎ wéi zhōu ,huí dēng jiè wèn ,hé chù rén jiā ?
qiè běn shì jīng shī guǎn wá ,jià shāng rén lún luò tiān yá 。zài zhuǎn lóng yá ,xì bō qīng pá ,shēng liè tán cáo ,yuè mǎn lú huā 。
jiàn lè tiān xì wèn gēn yá ,jīn dā jiāo xiāo ,yù sǔn lóng shā 。jiā zhù zhǎng ān ,shí sān xué lè ,jì wǎn shuāng yā 。jīn lǎo
què cháo yún mù xiá ,zài xiū tí qiū yuè chūn huā 。zì tàn zán jiā ,liǎng bìn shuāng huá ,yǒu jǐn nán chán ,lèi shī pí pá 。 jì yǒu rén
  yì xiāng nán lěng luò ōu méng ,mù luò tíng gāo ,mǎn yuàn qiū shēng 。yè yuè guān hé ,xī fēng tiān dì ,zì xiào fú shēng 。
guī xìng dòng jiāng shén liǎn róng ,kè qíng duō shān guǐ zhī míng 。yuè diàn lóng tíng ,yún lù péng chéng ,dú kuà tiān fēng ,zhí shàng yáo jīng 。 tí hèn
  dào chūn lái yù mèn yān yān ,zhòu yè xiàng jiān ,fěn dài yōng niān 。chén mǎn zhuāng lián ,xiāng xiāo bǎo yè ,cuì dàn méi jiān 。
fēng lèi jǐn sī sī hèn tiān ,tuò chuāng róng lǚ lǚ qíng zhān 。cuì mù zhū lián ,yù guǎn yá qiān ,lǜ cǎn hóng タ。yàn dù yīng xián 。 shòu yǒu rén qī yuè qī rì
  xǐ nián nián yù jǐng lián kāi ,kāi shàng rén jiān ,yuè dì yún jiē 。bì luò zhū yīng ,tóu chán hóng jǐn ,xiù fú fāng āi 。
yún zǐ jiǔ xiāng fú yù tái ,xuě ér gē yùn rào jīn chāi 。kāi guì duō zāi ,wǔ fú qí lái ,lù xiǎng qiān zhǒng ,wèi liè sān tái 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】蟾宫曲 自乐原文,【双调】蟾宫曲 自乐翻译,【双调】蟾宫曲 自乐赏析,【双调】蟾宫曲 自乐阅读答案,出自孙周卿的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。中学生古文诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.hc1860.com/shi/59550.html

诗词类别

孙周卿的诗词

古文典籍目录

热门名句

热门成语